Voorwaarden

* Inschrijving dient schriftelijk via een aanmeldingsformulier te gebeuren. Deze kunt u downloaden via de website. Door ondertekening van het formulier verklaart men zich akkoord met de algemene voorwaarden en tarieven van Kind of Music.

* Bij Kind of Music kan men altijd starten met een proefmaand. Wie daarna de les wil vervolgen schrijft in tot wederopzegging, met een opzegtermijn van 1 maand. Mondelinge overeenkomst m.b.t. voortgang van lessen is rechtsgeldig conform opzegtermijn.

* Privélessen kunnen zowel bij de klant als bij mij thuis plaatsvinden. Dit in overleg met elkaar.

* Betaling bij gitaarles dient, bij voorkeur, te gebeuren via bank en vóór de 1e van elke maand. IBAN: NL68 INGB 0751 2407 10 t.n.v. M.Kind te Pijnacker.

* Bij locaties buiten Den Haag, Ypenburg en Nootdorp-Pijnacker wordt een kilometervergoeding van 0,19 cent per km in rekening gebracht.

* Bij workshops die geen doorgang kunnen vinden dienen minimaal 5 werkdagen van te voren worden afgezegd. Bij afzegging na 5 werkdagen wordt de helft van het factuurbedrag in rekening gebracht.

* Betalingen voor scholen, Kdv en Bso dienen binnen 7 werkdagen voor de eerst gegeven les te zijn voldaan. Er kan door scholen, kdv en bso alleen een workshop van 5 weken worden afgenomen.

* Opzeggen dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand, gerekend vanaf de maand volgend op die waarin wordt opgezegd ( datum poststempel of e-mail ). Mondelinge opzeggingen zijn niet rechtsgeldig.

* Starten met lessen is bij voldoende plaats gedurende het gehele jaar mogelijk.

* De vermelde lestarieven gelden vanaf 1 januari 2020. De nieuwe tarieven staan sinds 1 december 2019 jl. op de website. De tarieven zijn gebaseerd op 40 lesweken.

* Voor ieder tweede gezinslid of aangemelde klant door klant zelf wordt een korting van 10% op de tarieven gegeven.

Indien het lesgeld in maandelijkse termijnen wordt voldaan dient dit vóór de 1e van de betreffende maand op de rekening van Kind of Music te zijn bijgeschreven; IBAN NL68 INGB 0751 2407 10.

Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen zullen alle invorderingskosten voor rekening van de leerling komen.

Indien door ziekte of andere omstandigheden een les moet worden verzuimd dient dit tijdig te worden doorgegeven, te weten 24 uur vantevoren . Aan afwezigheid van de leerling kan geen recht tot restitutie worden ontleend.